DIN INFRASTRUKTUR  VÅRT FOKUS 

Designa. Skapa. Implementera. Optimera. Från strukturerade kabelsystem till servicerelaterade tjänster. Våra heltäckande tjänster ger er en fysisk infrastruktur ni kan känna er helt trygg med. Inga svaga länkar. Bara smarta verktyg, toppingenjörer och dedikerad support som är baserad på årtionden av erfarenhet och expertis som ni kan lita på.

A close up photo of organized wiring inside a home. Wiring is organized by color and grouped together. A metal caging protects the wires.

STRUktureradekabelsystem

Ert nätverk måste arbeta hårt för alla delar av ert företag. Oavsett om det är i datacentret eller på kontoret (eller någonstans däremellan). Vi ser till att ni har kabelsystem för att stödja era specifika behov. I tid, enligt budget och enligt högsta branschstandard. Vi ger er visshet i ert uppkopplade utrymme. 

HANTERADETJÄNSTER 

Vi är betrodda av stora organisationer över hela världen och tillhandahåller de tjänster ni behöver, hur och när ni behöver dem. Hjälp finns alltid till hands. Från lokal Smart Hands-support till storskaliga förändringar, våra högutbildade ingenjörer på plats och i fält tar med sig samma expertis och energi till varje uppgift. Så ni kan få ut det bästa av era kärntjänster och fortsätta med viktiga dagliga aktiviteter.  

Data Center Engineer in High Visibility Vest Using Laptop Computer. Server Farm Cloud Computing Facility with Black Male System Administrator Working with Data Protection Network for Cyber Security.
Silhouette of businesswoman standing in office interior near skyscraper window with touch pad in hands. Woman economist checking stock exchange currency via online financial resources on modern tablet

INSIGHTS

Få en djupgående dataanalys av alla era befintliga arbetsområden, på ett och samma ställe. Med en enda vy av er lokal kan ni fatta mer intelligenta affärsbeslut och planera framåt för att öka produktiviteten och spara energi. Våra Insights-tjänster gör det enkelt att hantera smarta lokaler och hjälper er att uppnå tuffa mål för koldioxidminskning. 

NÄTBYGGNAD 

Få det nätverk ni behöver för att blomstra och den konsekventa prestandan för att hålla era medarbetare och platser uppkopplade utan avbrott. Wi-Fi, fast eller mobilt nätverk i lokaler som skalar med er. Våra tjänster omfattar det ni behöver för att allt ska fungera i harmoni, samtidigt som ni kontrollerar utgifterna i ert nätverk.  

Medium shot of male IT profession using laptop while working on server in data center
Brazilian colleagues discussing during video conference in meeting room

ANSLUTNAENHETER

Från ett enda smart chip till ett heltäckande kontrollnav, koppla ihop era lokal- och IT-system för att skapa säkra, uppkopplade upplevelser för era medarbetare, utrymmen och data. Allt genom en leverantör som tillhandahåller specialiserad support. Det är skillnaden ni behöver för att hålla saker i rörelse och förbli säkra. 

Vill ni komma i kontakt med oss?